EL 89% DELS EXPOSITORS DE CELEBREM, TÉ LA INTENCIÓ DE TORNAR A PARTICIPAR

GENERAL

El resultat es desprèn de l’enquesta de satisfacció als expositors participants a la fira Expoebre 2018.

Des de Fira Tortosa s’han analitzant les dades de les enquestes de satisfacció d’expositors d’Expoebre 2018. Aquestes enquestes en línia són una eina que des del passat desembre el  Servei de Fires de la Direcció General de Comerç,  posa a l’abast de les fires de Catalunya per valorar la satisfacció dels expositors i detectar oportunitats de millora.

El nou Saló Celebrem va ser una de les novetats més importants en l’edició de 2018 d’Expoebre, i donava continuïtat a una primera iniciativa de l’edició anterior. A més de l’alt índex d’expositors que estarien disposats a participar en la propera edició, l’enquesta de satisfacció aporta altres dades positives, com ara que el 78% dels expositors recomanaria participar-hi a altres empreses. Aquests mateixos expositors valoren globalment Celebrem amb una puntuació del 7,9 en una escala de l’1 al 10.

La durada i les dates del Saló, en aquest cas coincidint amb Expoebre, tenen una puntuació de 8. Cap dels indicadors que fan referència a la valoració dels serveis de la fira i del recinte, el qual també es comparteix amb Expoebre,  queden per sota del 7,8.

Els expositors consideren aspectes a millorar, i en els quals s’haurà de fer incidència, l’accés a la fira (6,2) o la publicitat (7).

Finalment, les puntuacions més altes dels expositors enquestats corresponen a l’atenció i el tracte en el procés de contractació i relació amb la fira: inscripció i administració (8,6), tracte i cordialitat (9,1), resolució de problemes (9), i informació (8,1).Calendari Firal

    

logo_expo2

     28 d'abril a l'1 de maig 2018

ebreambient_logo

     28 d'abril a l'1 de maig 2018

 
 LOGO_NOU_FESTASTpetit
                       Març 2019
 

logo-ccam             logo-generalitat             logo-dipu             logo-fefic